:: Startsida ::
  :: Om Ariane
     : Inledning
     : Förord
     : Morföräldrarna >
     : Föräldrarna
     : Soldat Meiling
     : Fortsättningen...
  :: Vänner minns...
     : Sie Bildt-Broberg
     : G. Thordardottir
     : Gustav L Hüneberg
     : Anders Wahlgren
     : Hedwig Wahlgren
     : Inger Eriksson
  :: Om Villa Ariane
   :: Bilder
   
ARIANE WAHLGREN
- en berättelse av Anders Fischer

Om släktskapsförhållandena

Morfar och mormor och alla barnen
[sid 1]

Lebrecht LEOPOLD Meiling och IDA Johanna Henrietta Maria Meyer, så hette Arianes morföräldrar. Båda tillhörde den evangeliska kyrkan. Han föddes i byn Müllrose, inte så långt från Berlin och Frankfurt, alldeles intill floden Spree innan den förenar sig med floden Oder. Hon föddes i byn Schivelbein, som ligger på stora landsvägen mot Stettin, en fjärdings väg från Pommerska bukten. Han var gift två gånger, först med Elise från hembyn. Hon födde honom två barn: Anna den 26 januari 1880 och August den 19 mars 1881. Den 12 juli 1889 gifte han sig med Ida.

Både Leopold och Ida var ursprungligen medborgare i konungadömet Preussen, men efter ansökan blev han och hela familjen, den 17 februari 1900, upptagna som medborgare i det Habsburgiska Statsförbundet. Vid den tiden var han väl etablerad inom sjöfarten.
Han hade gått den långa vägen och tillhörde den exklusiva gruppen sjöfarare som kallas "Cap Hornare" de skickliga befälhavare som fört fullriggare runt Hornets mycket farofyllda vatten.
Snart var de stolta segelskeppens tid förbi och vid sekelskiftet var Leopold förste styrman på ångfartyget REICHSTAG som ingick i Tysk Ost-Afrika Linjens flotta, berömt för sin ångpanna.
I början av 1900-talet fick Leopold tjänsten som fartygsinspektör hos Hamburg-Amerikalinjen (HAPAG), som då var världens största rederi med världens snabbaste fartyg. Albert Ballin, som var av judisk börd, var dess ledare då första världskriget bröt ut.
Albert och Leopold var goda vänner sedan ungdomsåren, båda var internationalister och fredsälskare. Den 9 feb 1918 blåstes eld upphör på Västfronten. Albert som förstod vad som väntade tog samma dag sitt liv. Vid fredsförhandlingarna i Versailles konfiskerades HAPAG - Albert Ballins livsverk. Leopold sörjde. Han sörjde vännen och den värld som var deras och som syntes för evigt förlorad.

Barnen MeilingMen Ida då? Som framgår av "släktträdet" föder hon under åren 1889 - 1897 fem barn. Medan mannen är ute på världshaven har hon dessa födslar och omvårdnaden och uppfostran. Men helt ensam om detta är hon inte. I samband med förlossningarna kommer hennes barndomsvän Erika från Schivelbein och dessutom är familjens ekonomi så god att de även har råd med guvernant för barnaskaran.
Barnen Meiling: Fr vä: Hans, Charlotte,
Hedvig, Paul, Trude

Forts >>


Arianes morfar Leo
Morfar Leopold


Arianes mormor Ida
Mormor Ida
 
 
 Ariane Wahlgrens Författarhus, Odos Drakou 44, Aten, Grekland
 
  © 2007 efunction - Inger Eriksson