:: Startsida ::
  :: Om Ariane
     : Inledning >
     : Förord
     : Morföräldrarna
     : Föräldrarna
     : Soldat Meiling
     : Fortsättningen...
  :: Vänner minns...
     : Sie Bildt-Broberg
     : G. Thordardottir
     : Gustav L Hüneberg
     : Anders Wahlgren
     : Hedwig Wahlgren
     : Inger Eriksson
     : Om Villa Ariane
   :: Bilder
     

ARIANE WAHLGREN


INLEDNING


Under december månad 2002 vistades författarparet Anders Fischer och Anna-Karin Eurelius i Ariane Wahlgrens hus i Aten på ett stipendium. Den vistelsen blev för Anders avstampet till en omfattande studie om Arianes liv som han påbörjade vid hemkomsten till Stockholm. Ariane hade givit upphov till så många frågor; vem var hon?...var kom hon ifrån?.... och hur hade hon hamnat i Grekland? I huset i Aten fanns inte särskilt mycket information om Ariane, menade Anders.

Anders Fischer ville skriva en roman om Ariane Wahlgren. Men han blev aldrig klar. Vintern 2006 avled Anders och efterlämnade de texter som jag nu valt att lägga ut på denna hemsida. De sista av texterna i form av en längre pdf-fil. Men romanen om Arianes liv saknar fortfarande ett slut.

Inger Eriksson
E-post: info@efunction.nu


 
 
 Ariane Wahlgrens Författarhus, Odos Drakou 44, Aten, Grekland
 
  © 2007 efunction - Inger Eriksson