:: Startsida ::
  :: Om Ariane
     : Inledning
     : Förord
     : Morföräldrarna
     : Föräldrarna
     : Soldat Meiling >
     : Fortsättningen...
  :: Vänner minns...
     : Sie Bildt-Broberg
     : G. Thordardottir
     : Gustav L Hüneberg
     : Anders Wahlgren
     : Hedwig Wahlgren
     : Inger Eriksson
   :: Om Villa Ariane
   :: Bilder
     
ARIANE WAHLGREN
- en berättelse av Anders Fischer

Om släktskapsförhållandena

Soldaterna Meiling och Hamilton
[sid 1]

De som varit där världshistoria blir till får alltid en annan syn på tillvarons villkor. Hans Meiling var en sådan. Frivillig och menig vid 76:e Infanteriregementet i Hamburg.
En annan var den svenske greven Gilbert Hamilton. När det blev krig 1914 var han ryttmästare vid Livgardet till häst. Av sina överordnade betraktades han som på gränsen till oduglig.

Menige Meiling sändes i godsfinka till Västfronten. Ryttmästare Hamilton tog älsklingshästen Hope med sig till Königsberg och hälsades välkommen in i den preussiska armén. Snart visade han sådant mod och framåtanda att han av den preussiska militärledningen utnämndes till överste för III:e kyrassiärregementet i Königsberg. *)

Hösten 1915 regnade det utan uppehåll på Västfronten. Män med hjälm klafsade omkring i de gyttjiga skyttegravarna. En del befalldes att anfalla. De stupade. Andra skadades av splitter som likt silverfåglar kom susande från intet. Ett splitter sårade Hans Meiling. Medan han låg i gyttjan och väntade på bår tänkte han på mamma Ida och pappa Leopold. Skulle han sörjas mycket om han blev kvar i en massgrav och systrarna då?
Allt försvann som in i en grå och krutdoftande dimma och han märkte inte den gropiga färden till militärsjukhuset i Mülhausen.

Det rättade till sig för Hans Meiling. Ungdomsfoto av Arianes morbror Hans Snart kunde han resa sig upp ur bädden och till och med le mot blonda sjuksyster Heide och snart nog sågs han sitta på den breda altanen - 1916 års vår varm - alltid läsande Hermann Sudermanns "Fraue Sorge". Och när han inte läste Sudermann så läste han Karl Liebknecht och Rosa Luxenburg som skyttegravskamraten Hugo Schiller stuckit till honom och sagt: - Det här är bara ett måste!
Längre fram den våren var Hans Meiling så återställd, att överläkaren Erich von Euler ansåg honom kapabel att återgå i tjänst. På grund av sin kvarvarande skada ansågs han inte duga till fronttjänst utan fick order om att inställa sig i Brest-Litowk - en stad som erövrats av tyskarna och som framförallt var en viktig järnvägsknutpunkt för linjerna Moskva-Warzava och Königsberg-Odessa.

*) G. Hamilton "I Fält" 1919

Forts >>

Soldat Hans Meiling  
 
 Ariane Wahlgrens Författarhus, Odos Drakou 44, Aten, Grekland
 
  © 2007 efunction - Inger Eriksson