:: Startsida ::
  :: Om Ariane
     : Inledning
     : Förord
     : Morföräldrarna
     : Föräldrarna
     : Soldat Meiling
     : Fortsättningen...
  :: Vänner minns...
     : Sie Bildt-Broberg
     : G. Thordardottir
     : Gustav L Hüneberg
     : Anders Wahlgren
     : Hedwig Wahlgren
     : Inger Eriksson
  :: Om Villa Ariane
   :: Bilder
     
Kort om Ariane Wahlgren


Ariane Wahlgren
Ariane föddes i Hamburg 1917. Hon studerade till skådespel-erska i Berlin och flyttade till Sverige i mitten av 30-talet. 1937 gifte hon sig med filmfotografen Kurt Wahlgren. Ariane var under hela sitt liv verk-sam inom kultur- och mediasfären, bl.a som översättare, poet, dansös, filmare och journalist. Från tidigt 60-tal bosatte hon sig i Aten, Grekland. Där blev hon under junta-tiden utrikeskorre-spondent för Sveriges Radio. Hennes rapp-orteringar karaktär-iserades av djärvhet i fördömandet av juntans odemokratiska styre av landet.

   
 
 Ariane Wahlgrens författarhus, Odos Drakou 44, Aten, Grekland
 
  © 2007 efunction - Inger Eriksson